Praga Oaxaca

Oaxaca Mexico Events

Sep
25
Monday
View
Emily Kelly at Praga
Music/Baile :: Voice/Voz
Sep
27
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Oct
04
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Oct
11
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Oct
18
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Oct
25
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Nov
01
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Nov
08
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Nov
15
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Nov
22
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz
Nov
29
Wednesday
View
Live Jazz: Alvaro Torres Trio
8:30 PM
Music/Baile :: Jazz